Professionele activering

Professionele activering van werkelozen, ook van diegenen die niet professioneel actief zijn, is een fundamentele uitdaging voor alle landen. Professionele activering is de manier om een baan te vinden. Mensen willen werken maar soms is dit niet mogelijk omdat er een leemte in hun opleiding is. Daarom kan activering mensen helpen die hun eigen situatie op dit punt willen veranderen.

Die verandering is nodig in Europa. De arbeidsmarktgegevens over een periode van 10 jaar (2003-2013) laten zien dat het aantal werkeloze 45-plussers in Polen en Tsjechië is verdubbeld, In Spanje verdrievoudigd en in Nederland met 40 % is gestegen. Daarnaast heeft de economische crisis van de afgelopen jaren veel van de traditionele sectoren van de economie getroffen en zo de structurele werkeloosheid in de EU-landen sterk negatief beinvloed. Werknemers uit traditionele sectoren waren niet gewild voor andere gebieden en werden zo naar de buitenkant van de samenleving gedrongen. In 2013 waren 20% van 45-plussers in de EU sociaal buitengesloten door werkeloosheid. Tegelijkertijd vormen de doelsectoren in het Beyond 45 project (houtbewerking,meubelfabricage en meubelstofferen) een belangrijk onderdeel van de economie in de partnerlanden van dit project.

Het aantal werknemers in de houtverwerkende industrie lag in Nederland boven de 2000 maar op dat moment waren dat er in Polen 75.000 (20% meer dan in 2008), in Spanje 23.000 (30% minder dan in 2008) en in het minder grote Tsjechië 30.000 (gelijk aan 2008).

45 plussers

Uitsluiting van de arbeidsmarkt kan iedereen treffen maar voor de groep mensen van 45 jaar en ouder is het vaak extra moeilijk een baan te behouden of een nieuwe baan te vinden. De doelgroep in dit project zijn de 45-plussers die uit de bestaande traditionele sector komen en risico op uitsluiting lopen of al werkeloos zijn geworden. Leeftijd is voor werknemers van middelbare leeftijd vaak een negatieve factor. Werknemers denken meestal in vaste patronen over deze mensen: zijn zij wel productief genoeg, en in staat zich aan te passen in nieuwe dingen te leren hanteren? Hier zou veranderen in moeten komen en dit project wil dat ondersteunen.