Profesní motivace

Profesionální aktivace nezaměstnaných, včetně těch, kteří jsou profesně neaktivní, byla základní výzvou pro všechny partnerské země. Profesionální aktivace je způsob, jak najít práci. Lidé chtějí pracovat, ale někdy to není možné, protože mají mezery ve vzdělání. Z tohoto důvodu by profesionální aktivace mohla pomáhat lidem, kteří by chtěli změnit svou vlastní situaci.

Statistické údaje týkající se nezaměstnanosti v průběhu posledních 10 let (2003-2013) ukazují, že počet nezaměstnaných ve věku 45 + v Polsku a České republice zdvojnásobil, ztrojnásobil ve Španělsku a v Nizozemí zvýšil o zhruba 40%. Navíc ekonomická krize v Evropě ovlivnila mnoho tradičních odvětví a udělala ze strukturální nezaměstnanosti vážný problém v těchto zemích. Osoby zaměstnané v tradičních odvětvích nebyly atraktivní pro ostatní oblasti a tím se ocitly na okraji společnosti. V roce 2013 bylo sociálně vyloučeno kolem 20% lidí ve věku 45+ v EU. Počet zaměstnanců v dřevozpracujícím průmyslu v Nizozemsku byl více než 20000 lidí, ale v Polsku v tu samou dobu bylo 75 000 (+ 20% oproti roku 2008); ve Španělsku 23 000 (-30% oproti roku 2008) a v menší České republice dokonce 30 000 (podobně jako v roce 2008).

Lidé 45+

Problém profesní exkluze může postihnout všechny osoby, ale lidé ve věku 45+ jsou opravdu často skupinou, která má problém s hledáním zaměstnání. Představují tradiční odvětví ekonomiky, kde jsou sociální exkluzí ohroženi nebo již byli vyloučeni. Tento problém je relevantní pro mnoho lidí ve věku 45+. Na trhu práce je věk jedním s faktorů, kvůli které člověk ve středním věku hledá práci. Zaměstnavatelé přemýšlí spíše stereotypně o výrobě než o tendencích učit nové věci pracovníky ve věku 45+. Ale můžeme změnit myšlení o této skupině lidí!